Groep 1

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

In groep 1 leren de kinderen veel dingen. Het belangrijkste doel is de kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven.

De leerkracht stimuleert de kinderen zelfredzaam te worden in:

 • Het toiletbezoek.
 • Het aan- en uitdoen van jassen.
 • Het aan- en uitkleden als we naar de speelzaal gaan.
 • Zelf leren om de weg te vinden in de klas en de school.
 • Zelf materialen te pakken en deze ook weer op een juiste manier op te ruimen.

Er wordt in groep 1 veel getekend, geschilderd, gekleurd, geknipt, geprikt en geplakt. Daarnaast werken de kinderen met verschillende bouw- en ontwikkelingsmaterialen.

Persoonlijke ontwikkeling

Vanaf groep 1 werkt de leerkracht met de verhalen en de oefeningen van de Kanjermethode om de sociaal-emotionele ontwikkeling (persoonlijkheidsontwikkeling) van kinderen te begeleiden.

Zelfstandig werken

In groep 1 starten we met de verhalen en oefeningen van ‘Breinhelden’. Met Breinhelden worden vanaf het begin van de basisschool de krachten geoefend, die uw kind kunnen helpen om een goede werkhouding te ontwikkelen.

De volgende krachten worden geoefend:

 • Onthoud-& doekracht
 • Stopkracht
 • Buigkracht
 • Plan- en regelkracht
 • Tijdkracht
 • Startkracht
 • Gevoelskracht
 • Aandachtkracht
 • Doorzetkracht
 • Spiegelkracht.

Daarnaast werken we voor de kinderen die daaraan toe zijn met takenkaarten. Ze mogen twee opgegeven taken per week zelf inplannen. Later wordt dat uitgebreid.

Activiteiten

Wij organiseren een Herfstspeurtocht in samenwerking met Stichting Koog. En we nemen natuurlijk deel aan de Nationale Pannenkoek dag, waar de kleuters pannenkoeken gaan eten bij de ouderen.

Toetsen

De kleuters leggen geen toetsen af. Door middel van observaties vullen we de doelen van de leerlijnen van ParnasSys in en volgen zo de ontwikkeling van ieder kind. ParnasSys is het leerlingvolgsysteem, dat op De Linde gebruikt wordt.