Ouderbetrokkenheid

We willen de ouders optimaal bij onze school betrekken, maar hoe breng je de kernwaarden in de praktijk?

Hiervoor moeten de leerkrachten samen met de ouders hun verantwoordelijkheden nemen. Dit begint bij regelmatig contact tussen ouders, leerkrachten en de kinderen.

Ouders mogen dan ook altijd van ons verwachten dat we ze goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun kind(eren)… en niet alleen als er problemen zijn.

Maar andersom is dit net zo belangrijk. Wij verwachten van de ouders dat zij ook belangrijke ontwikkelingen van hun kind en/of veranderingen thuis aan ons doorgeven.

Hoe houden wij de ouders op de hoogte?

Informatie delen we met de ouders door de inzet van onder andere:

 • bespreking van de vorderingen;
 • tussentijdse gesprekken;
 • kennismakingsavond;
 • inloopavond;
 • ouderarena;
 • schoolkalender;
 • nieuwsbrief;
 • Parro-app-berichten over allerlei klassenactiviteiten;
 • schoolgids;
 • website;
 • Facebook & Instagram;
 • informatie voor schoolverlaters;
 • aanwezigheid bij school- en klassenevenementen.

Sowieso zijn er vaste momenten om de ontwikkeling van uw kind te bespreken met de leerkracht(en). Uiteraard is het altijd mogelijk om tussendoor een gesprek met de leerkracht(en)aan te vragen.