Oudervereniging

Doel van de Oudervereniging

De Linde heeft ook een Oudervereniging (OV). De OV heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De leden van de OV proberen dit in goed overleg met het team en de directie te realiseren.

Alle ouders zijn automatisch lid van de OV die geleid wordt door een groep vrijwilligers.

Samenstelling

De huidige OV bestaat uit:

 • Voorzitter: Corina Verstraten
 • Penningmeester: Carla Luysterburg
 • Secretariaat: Anke Bartelen-Briels
 • Leden:
  • Inge van Herpen
  • Daniëlle Tak

Bijeenkomsten

De OV komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

Taken en de vrijwillige ouderbijdrage

Zij beheert de gelden van de ouderbijdragen. Deze bijdrage is € 20,00 per jaar per kind en is een vrijwillige bijdrage.

Van het geld van de vrijwillige ouderbijdrage organiseert de OV activiteiten zoals:

 • sinterklaasfeest;
 • kerst;
 • carnaval;
 • de filmavond.

Daarnaast zijn er talloze activiteiten waarbij de leden van de OV het team helpen. U kunt dan denken aan:

 • Versieren van de school in diverse thema's.
 • Assisteren van de schoolfotograaf.
 • Verzorgen de koffie bij de Koningsspelen.
 • Halen de boodschappen voor diverse activiteiten.

Regelmatig ‘helpende handjes’ nodig

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage vraagt de OV regelmatig om hulp bij verschillende activiteiten. Ze zoeken dan via de ‘Helpende handjes’ enthousiaste ouders om te helpen bij diverse activiteiten.

Collectieve Scholieren Ongevallen Verzekering

Stichting Openbaar Onderwijs West Brabant (OBO) heeft een collectieve Scholieren Ongevallen Verzekering afgesloten voor alle kinderen.

Jaarverslag

Elk jaar maakt de OV een jaarverslag. Dit verslag is te lezen op deze website.

Vragen en/of suggesties

De leden van de OV zijn altijd aanspreekbaar als er vragen en/of suggesties zijn. Die worden besproken in de vergaderingen.

Zij zijn ook te bereiken via het mailadres: ouderverenigingobsdelinde@gmail.com