Kinderopvang

Naschoolse opvang

Bij Dikkertje Dap zijn de kinderen welkom voor Dagopvang, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse Opvang (Voor- en Naschoolse Opvang). De Linde en de kinderopvanglocatie werken nauw samen.

Ook hier wordt vanuit een veilige basis voor uw kind gezorgd. De kinderen op de Voor- en Naschoolse Opvang worden opgevangen en kunnen hun verhaal kwijt waarna ze lekker gaan spelen en/of knutselen.

Kennismaken

Wanneer u een kijkje wilt gaan nemen bij Dikkertje Dap, dan bent u daar samen met uw kind van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Dikkertje Dap. U maakt dan met een van de medewerkers een afspraak voor een nadere kennismaking.

Locatie en meer informatie

Dikkertje Dap is onderdeel van Stichting Kinderopvang Oud Gastel en bevindt zich aan de overkant van gebouw Futura.

Tussen OBS De Linde en Dikkertje Dap zijn duidelijke afspraken gemaakt en die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Meer informatie is op school verkrijgbaar of via de website: www.stgkoog.nl