Wilt u weten hoe u uw kind kunt aanmelden of wilt u kennismaken met De Linde?

Schoolkalender

Schoolkalender

In het begin van het schooljaar krijgen de kinderen de ‘Lindekalender’ mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze kalender een opvallend plaatsje in huis krijgt. Alle gebeurtenissen, die op de eerste schooldag bekend zijn, staan daarop aangegeven.

Futura Oud Gastel

Onze school is samen met basisschool TaLente gevestigd in Futura. Futura is een mooi, nieuw gebouw, waarin ook SC Gastel is gevestigd. Rondom Futura is ruim voldoende parkeergelegenheid en speelgelegenheid. Bezoekers van onze school vragen wij de schuifdeuren aan de voorzijde van het gebouw te gebruiken. Daarna kunt u de bewegwijzering volgen of even vragen naar de persoon van OBS De Linde met wie u een afspraak heeft of een afspraak wil maken. U bent van harte welkom!

Kanjermethode

Onze school is een Kanjerschool. We werken met de Kanjermethode. Deze methode bestaat uit lessenseries die zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen krijgen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

De volgende afspraken vormen de basis van de Kanjer- methode:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Je bent niet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • We respecteren onszelf en anderen

Met Kanjer leren onze kinderen dat ze:

 • Positief kunnen denken over zichzelf
 • Kunnen zeggen: “niet iedereen is mijn vriend(in) en dat hoort ook zo”
 • Kunnen zeggen: “er zijn mensen die van mij houden”
 • Zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek
 • In vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en nadenken over oplossingen
 • Niet meedoen aan ontoelaatbare activiteiten
 • Maatregelen kunnen nemen als ze worden gepest of worden lastig gevallen

Deze zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt op De Linde. We vinden het van groot belang dat de kinderen lekker in hun vel zitten. We hechten veel waarde aan een goede sfeer. Alle teamleden hebben in een teamcursus het Kanjercertificaat behaald dat noodzakelijk is om deze methode te mogen toepassen. De Kanjermethode is ondertussen steeds meer een “leefwijze door de hele school heen”. Elke dag weer! Hoe we met elkaar omgaan op De Linde is helder. We hebben dat heel duidelijk samen, kinderen, ouders en de leerkrachten, afgesproken. En … afspraak is afspraak!

Kanjermethode
Kanjer: lief zijn voor elkaar
Leerling uit groep 5
Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Sinds begin 2004 voldoet De Linde aan de eisen van het Brabant Verkeersveiligheids Label. (BVL) Dit project heeft tot doel structurele verkeerseducatie binnen het basisonderwijs te bevorderen en de veiligheid rondom de school te optimaliseren. De Linde werkt hierin samen met de verkeersouders en de gemeente aan de verkeersveiligheid.

De school stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Dit plan moet bovendien resulteren in een meerjarenbeleid dat een garantie geeft voor structurele aandacht voor verkeersveiligheid.

Naast de reguliere verkeerslessen hebben we o.a. aandacht voor telefoongebruik op de fiets, verlichtingsactie, fietskeuring, hindernisbaan met de fiets, skateclinic, deelname verkeersexamen, groepsoverstijgende verkeersprojecten en de actie om te voet of op de fiets naar school te komen.

De organisatie van deze activiteiten ligt in handen van de verkeerswerkgroep waarin naast leerkrachten ook twee ouders vertegenwoordigd zijn. Meer informatie over het BVL kunt u vinden op: www.bvlbrabant.nl

Lindeplaatjes
Schooldocumenten
Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle bedrijven en dus ook scholen, moeten aangeven hoe ze op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Op onze website kunt u in het privacy statement lezen hoe wij dit in de praktijk geregeld hebben. Op school is een dataregister ter inzage aanwezig. In dit dataregister staat precies beschreven met welke externe partijen er gegevens uitgewisseld worden.

Jaarlijks vragen wij u toestemming om foto’s of filmopnames te gebruiken voor de schoolgids, de schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of social-media accounts. Naast het vragen van toestemming, zorgen wij er ook voor dat de foto’s en filmopnames beveiligd zijn, door deze niet openbaar te plaatsen, maar in een afgeschermde omgeving.
Ook kan het voorkomen dat op school filmopnames gemaakt worden, in het lokaal van uw kind. Deze opnames worden alleen binnen de school gebruikt en dienen om beter zicht op bepaalde problemen te krijgen, of om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voordat er een filmopname gemaakt wordt, vragen wij u om uw schriftelijke toestemming hiervoor.

Bij bepaalde activiteiten, zijn ook ouders aanwezig, bijv. bij een excursie, schoolreisje of een musicaluitvoering. Ouders beschikken over een mobiele telefoon, waarmee ook foto’s en filmopnames gemaakt kunnen worden. Voor deze foto’s en filmopnames zijn de ouders persoonlijk verantwoordelijk. Als op deze foto’s of filmopnames niet alleen het eigen kind, maar ook andere kinderen te zien zijn, dient de ouder die de foto of film maakt toestemming te vragen aan de andere ouders om deze foto’s te delen met anderen.

Lindeweetjes

Alle groepen

Fijne Paasdagen

Wij kijken met veel plezier terug op een drukbezochte en zeer geslaagde Linde Lentemarkt. . Wij bedanken iedereen die ervoor gezorgd heeft dat deze avond zo’n groot succes was.

Lees meer
Alle groepen
kerstvakantie

Kerstwens 2023

Van vrijdag 22 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024 is het kerstvakantie. Maandag 8 januari 2024 zijn wij er weer. Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie toe!

Lees meer

Fijne zomervakantie

Het team van onze school wenst iedereen een hele fijne zomervakantie! Op maandag 28 augustus a.s. gaan onze deuren weer open voor alle kinderen en ouders!

Lees meer