Groep 3

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

In groep 3 gaan de kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Daar wordt veel tijd aan besteed.

Lezen

We werken met de methode ‘Veilig Leren Lezen Kim-versie’. Woorden worden gelezen via het zoemend lezen (kkkkiiiimmmm: kim). Uw kind leert steeds 1  nieuwe letter en de woorden worden gevormd door de letters die hij of zij al geleerd heeft (ik – kim – sim).

Na iedere kern wordt de ontwikkeling van uw kind in beeld gebracht door een woordleestoets. Uw kind leest dan 1 minuut lang zo veel en zo goed mogelijk woordjes. Daarnaast krijgt hij of zij een lettertoets. Vanaf kern 3 krijgen de kinderen een spellingtoets, vanaf kern 7 ook een toets begrijpend lezen.

Behalve op school is het verstandig om ook thuis veel met lezen bezig te zijn. U kunt dan denken aan voorlezen, samenlezen en praten over boeken.

Schrijven

De methode van ‘Pennenstreken’ sluit aan bij het lezen. Iedere dag is er een schrijfles. Het lezen en schrijven gaat hand in hand. De letter die de kinderen bij de leesles hebben geleerd, leren ze die dag ook meteen te schrijven.

Rekenen

We werken met de rekenmethode ‘Semsom’. Er wordt aandacht besteed aan tellen, splitsen, getal betekenis, verdubbelen en halveren. Ook maken de kinderen kennis met cijfer- en rekensymbolen en de telrij tot 100. 

Naast de onderlinge samenhang tussen getallen en het begrip van getallen leert uw kind optellen en aftrekken tot en met 20. De kinderen maken daarbij gebruik van hun vingers, het rekenrek, fiches, blokjes, geld en dergelijke. Ook leren ze de basis van het klokkijken (hele en halve uren) en doen ze ervaring op met meten en meetkunde.

Andere vakken

De leerkracht gebruikt voor Wereldverkenning de methode: De Zaken van Zwijsen. In de groep 3 komen 11 thema’s aan bod, die aansluiten bij het lezen. Voor de verkeersles gebruiken we de methode ‘Klaar… over!’. Naast een werkboekje maken we gebruik van interactieve praatplaten, filmpjes, liedjes en versjes.

In groep 3 maken we een begin met het werken op Chromebooks. De kinderen rekenen en lezen daarop.

Persoonlijke ontwikkeling

We werken met de Kanjermethode, deze lessenserie zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Ze leren omgaan met gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. In groep 3 werken we met het verhaal van ‘Max en de vogel’.

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken wordt opgebouwd. In het begin van groep 3 plannen we op het planbord dat aansluit bij de methode veilig leren lezen. Na een tijdje leert uw kind werken met een takenkaart. Op deze kaart staan werkjes voor een hele week. We werken er naartoe, dat de kinderen aan het eind van de week hun takenkaart af hebben.

Activiteiten

Aan het begin van het schooljaar hebben we het Sprookjesfeest. We werken rondom het thema sprookjes en sluiten dit af met een speurtocht met begeleiding van de ouders. De kinderen mogen dan verkleed als een sprookjesfiguur naar school komen.

Na kern 6 van lezen kennen de kinderen alle letters en vieren we dit met een Letterfeest. De kinderen lopen dan een speurtocht waarbij ze letters zoeken, ze knutselen een vertelpet en ontvangen een letterdiploma.

Toetsen

Bij de methodes voor lezen en rekenen worden toetsen afgenomen die bij de methode horen. Zo brengen we regelmatig de ontwikkeling van de kinderen in beeld.

In januari en juni doen de kinderen IEP-toetsen. Dit staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het is een leerlingvolgsysteem waarbij inzicht wordt gekregen in waar een kind nu staat in zijn ontwikkeling; in wat hij of zij nu kan en waar hij of zij nog hulp bij nodig heeft.