Groep 6

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

Uw kind werkt zelfstandiger en leert kritisch op zichzelf te zijn. De kinderen kijken hun eigen werk na, plannen de taken van hun takenkaart en moeten hun eigen leertijd thuis inplannen.

De kinderen werken met tablets. Regelmatig worden er samenwerkopdrachten gedaan, waarbij ook groep 6 met de Chromebook werkt.

Persoonlijke ontwikkeling

De kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken. Ook leren zij hoe je omgaat met anderen en hoe je rekening kan houden met elkaar. Hierbij maakt de leerkracht gebruik van de Kanjermethode en voorbeelden uit de praktijk. Zo krijgt uw kind handvatten waarmee hij/zij leert omgaan met de eigen emoties en die van een ander. Veiligheid, acceptatie en geborgenheid staan daarbij centraal en vormen de basis om de Kanjerlessen met succes te volgen.

Zelfstandig werken

De kinderen gebruiken een takenkaart met taken erop die aan het einde van de week af moeten zijn. Uw kind kiest zelf op welke dag hij/zij welke taken maakt. Dit kan dus per kind verschillen. De takenkaart is gedifferentieerd. Dit houdt in dat ieder kind een andere takenkaart heeft, samengesteld op zijn/haar eigen niveau.

Toetsen

Elk halfjaar worden de IEP-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn gericht op leergroei.