Kernwaarden

Onze school is een ontmoetingsplek waar leren centraal staat. Het leren gebeurt op basis van een effectieve en uitdagende mix van diverse werk- en leervormen. Tegelijk leggen we vanuit een veilig klimaat een stevige basis voor de toekomst.

Kinderen leren graag! Dat is al te zien op jonge leeftijd. Kijk maar hoe ze de wereld om zich heen verkennen. Ze zijn continu bezig zichzelf te ontwikkelen. Het is onze taak om deze van nature aanwezige motivatie te behouden en te voeden. De basisbehoeften heeft ieder kind al in zich en zijn hierbij onze leidraad..

Wat zijn die basisbehoeften?

 1. Een veilige relatie
 2. Zelfvertrouwen
 3. Zelfstandigheid

1. Een veilige relatie, een goed pedagogisch klimaat

Door een goed pedagogisch klimaat voelt een kind zich snel op zijn gemak. Door de optelsom van ‘ik ben welkom’ en ‘ik voel me veilig’ durft het te laten zien wat het kan.

Onze belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

 • We laten onze kinderen merken dat we er voor ze zijn, we luisteren én zien ze.
 • We tonen belangstelling voor hun werk, spel en achtergrond.
 • We bevorderen:
  • samen werken;
  • samen spelen;
  • elkaar ondersteunen;
  • rekening met elkaar houden.
 • We houden ons aan onze afspraken.
 • We nemen stelling tegen:
  • racisme;
  • discriminatie;
  • pesten.
 • We respecteren en accepteren elkaar.

2. Zelfvertrouwen

Wanneer kinderen voelen dat ze steeds meer kunnen en steeds meer weten, dan groeit hun zelfvertrouwen. Hoe meer ze ervaren dat zij zelf voor hun eigen successen hebben gezorgd, hoe meer ze leren op zichzelf te vertrouwen. Wanneer kinderen merken dat datgene wat ze leren ook toe te passen is in het dagelijkse leven, hoe leuker leren wordt.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • We maken positieve opmerkingen over het werk en het gedrag van de kinderen wanneer dat gepast is.
 • We laten de kinderen merken dat wij vertrouwen hebben in hun mogelijkheden.
 • We hebben hoge, maar wel realistische verwachtingen.
 • We zorgen ervoor dat de kinderen successen aan zichzelf kunnen toeschrijven.
 • We laten kinderen eigenaar zijn van hun leerproces door het voeren van leerlinggesprekken.

Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en zullen leerprestaties als vanzelf verbeteren.

3. Zelfstandigheid

Kinderen willen graag actief bezig zijn. Hun zelfvertrouwen groeit, doordat ze ook leren zelfstandig te werken. Dat stimuleren we heel bewust. Als het zelfvertrouwen groter wordt, zal een kind meer durven en beter presteren.

Onderzoekend en samenwerkend leren zie je dan ook terug op het rooster. Tijdens deze werk- en leervormen heeft de leerkracht de tijd om de kinderen die hulp te bieden die ze nodig hebben. Tegelijkertijd biedt ons dit weer kansen om nog beter aan te sluiten bij de behoeftes van het kind. Hierdoor kunnen we onze hoge verwachtingen van ieder kind waarmaken.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Gelegenheid om zelf te leren  Door ontdekkend bezig te zijn en/of door zelfstandig te oefenen.
 • Zelfstandig problemen leren oplossen
 • Structuur  Door te werken met dag- en weektaken.
 • Extra taken aanbieden  Hierdoor kunnen de kinderen hun kennis nog verder verbreden.
 • Aanbieden extra instructie  Door tijd te creëren voor kinderen die meer instructie nodig hebben.
 • Mogelijkheid instructie aan te passen  Door een andere uitleg, begeleiding of oefenmaterialen aan te bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben.
 • Eigen verantwoordelijkheid  Door de kinderen te begeleiden in het plannen van hun eigen werk en verantwoording hiervoor te dragen.