Groep 2

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

In groep 2 bieden we uw kind regelmatig letters aan. Deze letters sluiten uiteraard aan bij het thema. Samen met de kinderen doen we spelletjes en activiteiten om de letters te leren kennen. Zo kunnen we ook kijken wat de kinderen al van deze letters weten.

Voor rekenen gebruiken we de methode van ‘Semsom’. De kinderen krijgen meer inzicht in rekenen door het aanbieden van prentenboeken en bewegend leren. Samen met de leerkracht werkt uw kind in rekenboekjes. Het gaat bijvoorbeeld over tellen, meten, gewichten, plattegronden, et cetera.

Motorische ontwikkeling

Naast alle activiteiten in de klas, werken wij ook aan de motoriek van de kinderen. De kinderen spelen gemiddeld 2 uur per dag buiten. Hier kunnen ze klimmen en klauteren en we zetten regelmatig de fietsen en karren voor ze klaar. Met mooi weer mogen ze ook in de zandbak spelen.

Wanneer het weer minder geschikt is om buiten te spelen, spelen we met de kinderen in de speelzaal. De leerkrachten zorgen er altijd voor dat er van alles voor de kinderen klaar staat. Ze kiezen er wekelijks voor om ook met mooi weer eens binnen te spelen. De kinderen oefenen dan andere aspecten van hun motoriek, zoals balanceren, springen en uiteraard klimmen en klauteren.

Thema

In groep 2 staat spelend leren centraal. Uw kind leert door te doen en te ontdekken. Zo ontwikkelen kleuters hun vaardigheden. De leerkrachten werken thematisch en volgen daarbij de methode Kleuteruniversiteit. Dit zijn korte bundels met lessen die passen bij het thema dat wij aanbieden.

Wanneer een thema centraal staat, dan wordt alles in de klas aangepast naar dit thema: kleuterplaten, kralenplank voorbeelden, de huishoek, de bouwhoek, knutselopdrachten, et cetera. Zo worden de kinderen telkens weer geprikkeld en uitgedaagd bij een nieuw thema.

Wij werken met kringen bij de kleuters. Dit kan een klassikale kring zijn voor bijvoorbeeld het voorlezen of activiteiten, die geschikt zijn voor de hele groep. We hebben ook dagelijks een kleine kring, waar we met een klein groepje kinderen de lesstof herhalen en verrijken. De leerkrachten gaan hierbij dieper op de stof in.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij gebruiken de Kanjermethode om aan te sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Deze methode zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect bij de kinderen onderling. Dit is aan de hand van 4 dieren.

  • De tijger staat voor positiviteit en behulpzaamheid.
  • De vlerk staat voor brutaliteit en manipulatie.
  • De aap is clownesk en uitdagend. 
  • Het konijn is verlegen en onzeker.

Aan de hand van deze dieren worden verhalen verteld en scenario’s gespeeld om de kinderen in te laten leven in de situaties. Zo leert uw kind het oplossen van conflicten en het aangeven van hun grenzen. Wij helpen de kinderen om vriendjes te maken en bij het uitspreken van hun eigen wil.

Zelfstandig werken

In groep 2 werken wij structureel met een takenkaart. Hierop staan twee taken, die de kinderen die week moeten maken. Dat kunnen onder andere kralenplanken, puzzels, knutselwerkjes of werkboekjes zijn. De kinderen mogen zelf bepalen op welke dag ze deze opdrachten maken.

Zo geven wij de kinderen de verantwoordelijkheid over hun eigen werk. We voeren geregeld gesprekken met uw kind om te ontdekken hoe het werk is gegaan en wat we kunnen verbeteren. Natuurlijk mogen de kinderen aangeven als ze graag nog iets anders willen leren.

Activiteiten

We maken uitstapjes naar plaatsen die te maken hebben met het thema. Zo zijn we met het thema: ‘Boer Boris gaat naar de markt’ naar de markt gegaan. En zijn we in de herfst naar het bos geweest.

Toetsen

We toetsen in groep 2 niet. Zeker bij zulke jonge kinderen kan de uitkomst van een toets wisselend zijn. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling door observaties. We vullen de doelen van de leerlijnen van ParnasSys in.