Groep 8

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

In groep 8 verdiepen en herhalen de kinderen het geleerde op het gebied van taal en spelling van voorgaande jaren. Bij rekenen besteedt de leerkracht extra aandacht voor het rekenen met breuken, procenten, kommagetallen en context rekenen. Dit zijn de verhaaltjessommen.

Daarnaast bieden we Wiskunde Primair Onderwijs aan. Uw kind is bezig met onderzoekend en ontwerpend leren door de boxen van de Maakotheek.

Bij Engels krijgen de kinderen één keer per week een Anglia-les naast de normale Engelse les. Aan het eind van het jaar kunnen de kinderen vrijwillig deelnemen aan het Anglia-examen. De Anglia-levels zijn gerelateerd aan het Europees Referentiekader.

Uw kind werkt voor rekenen op een Chromebook. Voor de andere vakken wisselen we zoveel mogelijk af tussen papier en digitaal.

Persoonlijke ontwikkeling

In groep 8 leert uw kind om met iedereen samen te werken en te spelen. Daarnaast begeleidt de leerkracht de kinderen geleidelijk bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. In de eerste maanden van het jaar is er aandacht voor de leer- en werkhouding, terwijl we in de laatste maanden meer aandacht besteden aan het gezellig en feestelijk afronden van de basisschooltijd.

Zelfstandig werken

De kinderen gebruiken de takenkaart, plannen de taken zelfstandig in en dragen hier de verantwoordelijkheid voor. Het maak- en leerhuiswerk is echt om thuis te doen. Er is geen extra tijd onder schooltijd om dit ook nog te leren. Het maakwerk is grotendeels digitaal op Snappet. Er zijn meerdere huiswerkmomenten per week, wat wordt aangegeven in Microsoft Teams. Uw kind kan thuis ook inloggen om het huiswerk te bekijken.

Activiteiten

In groep 8 staan een flink aantal activiteiten gepland:

 • Monumentendag met een bezoek aan de Basiliek;
 • projecten van het Juniorcollege Halderberge;
 • schoolvoetbaltoernooi;
 • schoolkamp in Renesse;
 • eindmusical met de opvoering in de theaterzaal van het Veerhuis.
 • Afscheidstour

  Een nieuwe traditie is de afscheidstour door Oud Gastel in bijzondere auto’s of vervoersmiddelen. Langs de route staan familieleden en vrienden om de kinderen toe te juichen. Wanneer de kinderen op school aankomen, gaan zij over de rode loper naar binnen en begint hun afscheidsfeest.

  Toetsen en overgang naar voortgezet onderwijs

  De kinderen leggen de middentoetsen (januari) van IEP af. Daarna krijgt uw kind het schooladvies. Begin maart zijn de aanmelddagen van de scholen in het voortgezet onderwijs. In april maken de kinderen de eindtoets van IEP, waarna het schooladvies naar boven bijgesteld kan worden.