Resultaten onderwijs

Rust en veiligheid bieden

In onze maatschappij komt een grote hoeveelheid aan informatie en prikkels op ons af en dus ook op onze jonge kinderen. Dit maakt leren niet altijd even gemakkelijk. Je moet als school dan ook een omgeving creëren die rust en veiligheid biedt. Tenminste, dit is hoe wij – het team van De Linde in het gebouw Futura – structureel werken aan de beste leeromgeving voor de kinderen.

Leren, presteren en groeien

Ons team is ervan overtuigd dat kinderen meer zijn dan hun prestatie of cijfer. We gaan ervan uit dat het kind iets kan en geven hen ook dat vertrouwen.

Op OBS De Linde stemmen we het onderwijs zoveel als mogelijk af op specifieke behoefte van een kind; oftewel: instructie op niveau. De leerkrachten van De Linde kijken dus altijd naar de gehele ontwikkeling van het individuele kind en wat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Hierbij hebben we wel hoge, realistische verwachtingen van het kind en stemmen het onderwijs af op de mogelijkheden van het kind. Soms volgen kinderen een les in een andere groep als dat beter bij hen past. Dit heet groepsdoorbrekend leren.

Als kinderen lekker in hun vel zitten, leren ze beter

Als onderwijsteam zijn we ervan overtuigd dat kinderen het beste leren, wanneer ze lekker in hun vel zitten. Het is niet voor niets dat we de ontwikkelingen van het kind en de aanpak ervan op een aanmoedigende manier met het kind zelf bespreken. Het is uiterst belangrijk dat het kind zich helemaal op zijn of haar gemak voelt en lekker in zijn of haar vel zit. En dat moet ook zo blijven.

Door deze aanpak kan een kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het leren blijft leuk én als ze dan ook nog trots op zichzelf zijn, gaan ze nog veel verder. Leren en presteren gaan zo hand in hand.

Resultaten van ons onderwijs

Vanaf groep 3 volgen we de ontwikkeling van de leerlingen door het regelmatig afnemen van IEP-toetsen. Dit vindt plaats in januari en in juni.

IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het is een leerlingvolgsysteem, waarbij inzicht wordt gekregen in waar het kind nu staat in zijn of haar ontwikkeling. Zo wordt vastgelegd en onderstreept wat hij of zij nu kan en waarbij het kind nog hulp nodig heeft.

Score IEP-toets

De leerlingen van groep 8 leggen de centrale eindtoets af. De resultaten van de eindtoets hebben vaak invloed op de keuze van de vervolgopleiding.

Onze score in 2022 op de IEP-toets was 86.9. Een heel mooi resultaat! Zeker in vergelijking met de landelijke score van 80,0, scoorde De Linde duidelijk hoger.

We zijn trots dat we kunnen zeggen dat we al jaren boven het landelijk gemiddelde scoren. De eindscore hebben we bereikt door ondersteuning te bieden die gedurende 8 jaar zo goed als mogelijk op elk kind is afgestemd.

We willen bij het verlaten van de basisschool van elk kind blijven zeggen: “Die komt er wel!”

In onze schoolgids vindt u de jaarlijkse uitstroom van onze kinderen naar het voortgezet onderwijs.