Groep 4

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

De kinderen werken in groep 4 voornamelijk nog op papier. Voor rekenen en spelling wordt er gebruik gemaakt van tablets, waar ze kunnen oefenen met de lesstof.

Rekenen

De kinderen leren in groep 4 voor rekenen onder andere:

 • erbij- en eraf sommen tot 100;
 • keersommen van 1 tot en met 5 en 10;
 • deelsommen;
 • analoge tijd en digitale tijd van hele en halve uren;
 • eenheden als meter, centimeter en liter.

Taal

Voor taal leert uw kind:

 • spreken en luisteren;
 • woordenschat;
 • zinsbouw;
 • interpunctie (leestekens toepassen);
 • stelopdrachten.
 • Hierbij leert uw kind verschillende soorten teksten schrijven.

Spelling

Uw kind gaat met spelling aan het werk met:

 • open- en gesloten lettergrepen;
 • meervoudsvormen;
 • verkleinwoorden;
 • regelwoorden;
 • weetwoorden.

Schrijven

Bij het schrijven worden de kleine letters ingeoefend en leren de kinderen de hoofdletters schrijven.

Technisch lezen

Bij het technisch lezen oefenen ze vlot en vloeiend lezen, het lezen van de leestekens en het lezen met intonatie (variëren in toonhoogte).

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode 'Nieuwsbegrip'. De leerkracht doet het voor en de leerlingen doen mee. Zo leren de kinderen hoe ze een tekst kunnen lezen om vervolgens de vragen te beantwoorden. De kinderen kunnen de opdrachten bij zo'n tekst uiteindelijk zo goed als zelfstandig beantwoorden. Ook binnen andere methoden zitten begrijpend lezen oefeningen.  

Persoonlijke ontwikkeling

In groep 4 gaat uw kind steeds meer merken dat samenwerken en samen spelen steeds belangrijker worden. Het samenwerken en samen spelen gaat ook een belangrijkere leerfunctie krijgen.

Zelfstandig werken

Elke dag zijn er ingeplande momenten van zelfstandig werken. Met de persoonlijke taakkaart krijgt uw kind de werktaakjes op eigen niveau aangeboden. Door middel van een dobbelsteen op hun tafel geven de kinderen aan op welke manier zij zelfstandig aan het werk zijn.

Activiteiten

De kinderen van groep 4 krijgen elk jaar een bijzonder cultureel aanbod. De ene keer is dat op school. De andere keer kan het in een schouwburg zijn.

Toetsen

Buiten methode gebonden toetsen krijgen de kinderen van groep 4 halverwege en aan het eind van het jaar IEP-toetsen op het gebied van spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen.