Leerlingenraad

Leerlingen tellen mee bij De Linde in gebouw Futura. Het team luistert goed naar wat er leeft onder de leerlingen. Dit maakt de leerlingenraad binnen de school extra belangrijk.

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers afkomstig uit de groepen 6 tot en met 8. Deze kinderen zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. De raad wordt gekozen uit en door de kinderen van onze school.

De raad praat regelmatig met de directeur over onderwerpen die voor zowel de kinderen als het team van belang zijn.

Waarom een leerlingenraad?

 • Kinderen hebben een eigen stem binnen de organisatie van de school.
  • Ze zijn meer betrokken bij schoolse zaken.
  • Krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • Kinderen leren problemen op school op te lossen.
  • Kinderen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Kinderen behartigen belangen van kinderen.
  • Kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Kinderen doen ervaring op met een mini-parlement in de mini-samenleving van de school.