Schoolkalender & Schoolgids

Schoolkalender

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de kinderen de ‘Lindekalender’ mee naar huis. Hierop staan alle gebeurtenissen aangegeven, die op de 1e schooldag bekend zijn.

Hangt u de kalender op een zichtbare plek in huis, dan heeft u er het meeste plezier van.

Schoolgids

Ieder jaar verzorgen we een nieuwe schoolgids. Deze wordt aan het begin van ieder schooljaar op de website geplaatst. Hierin staat vrijwel alle denkbare informatie over de school. Bijvoorbeeld :

  • De manier waarop we de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.
  • De leermethoden, die we inzetten.
  • Allerhande praktische informatie.