Kanjermethode

Onze school is een Kanjerschool. We werken volgens de Kanjermethode. Deze methode bestaat uit een serie lessen die zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling (ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid) van kinderen. Met de Kanjermethode krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en in dat van een ander.

Wat leren de kinderen tijdens deze lessen?

 • Omgaan met hun gevoelens;
  • positief denken over zichzelf;
  • voor zichzelf opkomen.
 • Luisteren naar anderen:
  • zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek;
  • conflicten op een goede manier oplossen;
  • in vervelende situaties kunnen vertellen wat het kind dwars zit;
  • nadenken over oplossingen;
  • zeggen: “niet iedereen is mijn vriend(in) en dat hoort ook zo”;
  • zeggen: “er zijn mensen die van mij houden”.
 • Niet meedoen aan ontoelaatbare activiteiten:
  • maatregelen kunnen nemen als ze worden gepest of worden lastig gevallen.

Afspraak is afspraak

Om de Kanjermethode te laten werken, worden er duidelijke afspraken gemaakt. Dit gebeurt samen en dat betekent dat de school samen met de kinderen, de ouders en de leerkrachten de afspraken maakt. En: afspraak is afspraak!

De volgende afspraken vormen de basis van de Kanjermethode:

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Je bent niet zielig.
 • We lachen elkaar niet uit.
 • We respecteren onszelf en anderen.

Maar de Kanjermethode is ondertussen meer geworden dan afspraken die we met elkaar maken. Het is puur en helder en geeft aan hoe we met elkaar omgaan. Het is de manier van leven binnen de school geworden.

Waarom vinden we dit zo belangrijk?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt binnen ons onderwijs. We vinden het zeer belangrijk dat de kinderen lekker in hun vel zitten. En daardoor gaan ze nog beter leren en presteren.

Het is dan ook niet raar dat we zo enorm veel waarde hechten aan een goede sfeer.

Kanjercertificaat

Om deze methode te mogen toepassen, zijn alle teamleden in het bezit van het Kanjercertificaat.