Privacy

Het is vrijwel niemand ontgaan, toen in 2018 de AVG in werking trad. Deze wetgeving gaat over de bescherming persoonsgegevens. Niet alleen bedrijven, maar ook scholen moeten voldoen aan deze wet en duidelijk aangeven hoe ze met uw persoonlijke gegevens op een veilige manier omgaan.

In het privacy statement kunt u lezen hoe wij dit hebben geregeld.

Foto’s en filmopnames

Jaarlijks vragen wij u toestemming om foto’s of filmopnames te gebruiken voor de schoolgids, de schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of social-media-accounts. Naast het vragen van toestemming, zorgen wij ook ervoor dat de foto’s en filmopnames beveiligd zijn. Dit doen we door deze niet openbaar te plaatsen, maar in een afgeschermde omgeving.

Wanneer u zelf foto’s of films maakt

Bij bepaalde activiteiten zijn ook ouders aanwezig, bijvoorbeeld bij een excursie, schoolreisje of een musicaluitvoering. Ouders beschikken over een mobiele telefoon, waarmee ook foto’s en filmopnames gemaakt kunnen worden. Voor deze foto’s en filmopnames zijn de ouders persoonlijk verantwoordelijk.

Zijn op deze foto’s of filmopnames niet alleen het eigen kind, maar ook andere kinderen te zien zijn? Dan dient de ouder die de foto of film maakt, toestemming te vragen aan de andere ouder(s) om deze foto’s te delen met anderen.