Groep 5

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

Uw kind leert steeds zelfstandiger te worden. De kinderen gaan aan de slag met de grote keersommen en leren alle deelsommen. Uw kind krijgt dit jaar ook voor het eerst de volgende vakken: tijdzaken, wereldzaken, natuurzaken en Engels. De kinderen leren het huiswerk voor taal en rekenen te plannen en te maken.

Uw kind werkt zowel op de tablet als op papier. Bij rekenen en begrijpend lezen werken de kinderen altijd op de tablet. Bij alle andere vakken wordt op papier gewerkt met soms nog wat extra oefeningen op de tablet. De kinderen maken de IEP-toetsen en nieuwsbegrip-toetsen op de Chromebook.

Persoonlijke ontwikkeling

Uw kind leert dit jaar een grotere mate van zelfstandigheid en het omgaan met uitgestelde aandacht. Zo leren de kinderen dat ze zelf vaker moeten doorzetten en de leerkracht er niet altijd is om meteen te helpen. De kinderen leren ook samenwerken met andere kinderen. Dit doen ze met kinderen op hetzelfde niveau, maar ook in groepjes, waarbij de niveaus verschillen.

Zelfstandig werken

De kinderen leren zelfstandig werken door het gebruik van de takenkaart. Hier staan een aantal taken op die ze zelf moeten plannen en aan het einde van de week af moeten hebben.

Ze verwerken na elke instructie de lesstof. Daarvoor maken ze zelfstandig een aantal opgaven. De kinderen leren ook door samenwerken om samen verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en het eindresultaat.

Toetsen

De kinderen hebben de IEP-toets halverwege en aan het einde van het jaar. Verder maken ze de toetsen van de methodevakken, waarbij voor een aantal thuis geleerd moet worden.