Groep 7

Wat leren de kinderen dit schooljaar?

Uw kind leert nog zelfstandiger te worden en kan inmiddels kritisch op zichzelf zijn. De kinderen kijken hun eigen werk na, plannen hun eigen takenkaart en moeten hun eigen leertijd thuis inplannen. Op deze manier worden ze al voorbereid op de manier van leren op het voortgezet onderwijs.

De kinderen van groep 7 werken met Chromebooks. Regelmatig worden er samenwerkopdrachten gedaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Uw kind leert zelfstandig werken en samenwerken. Ook leert hij/zij hoe je omgaat met anderen en hoe je rekening kan houden met elkaar. Hierbij maken wij gebruik van de Kanjermethode en voorbeelden uit de praktijk. Zo krijgen de kinderen handvatten waarmee zij leren omgaan met hun eigen emoties en emoties van een ander. Veiligheid, acceptatie en geborgenheid staan daarbij centraal en vormen de basis om de Kanjerlessen met succes te volgen.

Zelfstandig werken

De kinderen gebruiken een takenkaart met taken erop die aan het einde van de week af moeten zijn. De kinderen kiezen zelf op welke dag ze welke taken maken. Dit kan dus per kind verschillen. De takenkaart is gedifferentieerd. Dit houdt in dat ieder kind een andere takenkaart heeft, samengesteld op zijn/haar eigen niveau.

Activiteiten

De kinderen van groep 7 hebben een uitje naar het Markland College te Oudenbosch. Daar maken ze kennis met het voortgezet onderwijs. Ook leggen alle kinderen van groep 7 het fietsexamen af. Zij krijgen een diploma als zij veilig de route hebben afgelegd.

Toetsen

Elk halfjaar worden de IEP-toetsen (midden- en eindtoetsen) afgenomen. Deze toetsen zijn gericht op leergroei. De resultaten van de IEP-toetsen van groep 7 worden meegenomen naar groep 8. Samen met een aantal andere factoren vormen deze resultaten de basis voor het advies voor het voortgezet onderwijs.