Verkeersveiligheid

Kinderen en verkeersveiligheid, dat kost veel ouders de nodige slaap en begrijpelijk. Kinderen zijn gewoon soms onvoorspelbaar en onberekenbaar. Dat hoort bij het kind zijn, alleen in het verkeer kan dat ronduit gevaarlijk zijn.

Kinderen kunnen de ene keer zich voorbeeldig gedragen en de andere keer vliegen ze zonder te kijken de straat over. Er is altijd een verklaring, want de zintuigen van kinderen zijn namelijk nog volop in ontwikkeling. Hun gezichtsveld, gehoor en motoriek zijn nog niet zo goed ontwikkeld als bij een volwassene. Daarnaast kunnen jonge kinderen zich ook maar op 1 of 2 dingen tegelijk concentreren.

Ook voor veiligheid zorgen we samen

Voor deelname aan het verkeer zijn het dus eigenlijk mensjes met grote beperkingen en daarom is het dus oppassen geblazen met kinderen op straat. Wij doen dan ook ons uiterste best om te zorgen voor een veilige schoolomgeving, maar daarbij doen we ook een beroep op u als ouder. Tijdens het brengen en halen van de kinderen verwachten wij dat ook u zorgt voor de veiligheid van alle kinderen.

Verkeerseducatie en Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL)

Sinds begin 2004 voldoet De Linde aan de eisen van het Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit project heeft tot doel structurele verkeerseducatie binnen het basisonderwijs te bevorderen en de veiligheid rondom de school te optimaliseren. De leerlingen krijgen verkeerslessen uit de methode 'Klaar.. over'. Er wordt gezocht naar een nieuwe verkeersmethode met digibord- en leerlingsoftware, waarmee de school in schooljaar 2023-2024 aan de slag gaat. Daarnaast zijn er:

  • Verkeersprojecten met praktische oefeningen.
  • Verkeersouders.
  • Er is aandacht voor de schoolomgeving
  • De wegen naar school zijn zo verkeersveilig mogelijk.
Deelname aan activiteiten rondom verkeer, zoals:

  • 'De scholen zijn weer begonnen' aan het begin van het schooljaar;
  • fietskeuring en -verlichtingsactie zodra de wintertijd ingaat;
  • groep 1 tot en met 3 bekijkt de fiets in de klas;
  • groep 7 heeft theoretisch en praktisch verkeersexamen, waarbij voorafgaand aan het examen een fietskeuring wordt gehouden.
  • organisatie van Atelier De Linde verkeersweken. Hierbij worden ook veel verschillende, belangrijke activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen oefenen in het omgaan met het verkeer.

Jaarlijks activiteitenplan

De school stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Dit plan moet resulteren in een meerjarenbeleid dat een garantie geeft voor structurele aandacht voor verkeersveiligheid.

Organisatie

De organisatie van deze activiteiten ligt in handen van de verkeerswerkgroep. Hieraan nemen naast leerkrachten ook 2 ouders deel. Deze ouders vertegenwoordigen alle ouders.

Meer informatie

Meer informatie over het BVL kunt u vinden op: www.bvlbrabant.nl