1 april 2022

1e couplet Wilhelmus op verzoek van het Ministerie van Onderwijs.

Afgelopen week kregen wij een brief vanuit het Ministerie van Onderwijs. Hierin stond dat alle basisscholen in Nederland de opdracht kregen het eerste couplet van ons volkslied, het Wilhelmus, aan te leren. Dit in het belang voor de culturele en historische ontwikkeling van alle leerlingen in de basisschoolleeftijd. De komende dagen hebben wij dan ook dagelijks geoefend op school.

Ook de ouders hebben hieraan bijgedragen door ook thuis met hun kind(eren) te oefenen. Vandaag hebben wij een telefonische steekproef gehad van de Commissaris van de Koning, waarbij gecontroleerd is of er daadwerkelijk geoefend is.

Maar wat bleek, het was niet de Commissaris van de Koning, maar Fons, de man van juffrouw Marie Therèse.

Laat het vandaag nou 1 APRIL zijn