Kernwaarden (visie en missie)

kernwaarden

Onze school is een ontmoetingsplek waar het leerproces gebaseerd is op een effectieve en uitdagende mix van werk- en leervormen. Vanuit een veilig klimaat leggen we een stevige basis voor de toekomst.

Kinderen leren graag! Dat is al te zien op jonge leeftijd, wanneer ze de wereld om zich heen verkennen. Ze zijn voortdurend bezig zichzelf te ontwikkelen. We zien het als onze taak om de van nature aanwezige motivatie te behouden. We baseren ons hierbij op de basisbehoeftes van elk kind; een veilige relatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

1. Een veilige relatie, een goed pedagogisch klimaat

Door een goed pedagogisch klimaat voelt een kind zich snel op zijn gemak. Door de optelsom van “ik ben welkom” en “ik voel me veilig” durft het te laten zien wat het kan.

Onze belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

 • We laten onze kinderen merken dat we er voor ze zijn, we luisteren
 • We tonen belangstelling voor hun werk, spel en achtergrond
 • We bevorderen samen werken en samen spelen en het ondersteunen van elkaar
 • We houden ons aan onze afspraken
 • We nemen stelling tegen racisme, discriminatie en pesten
 • We respecteren en accepteren elkaar.
2. Zelfvertrouwen

Kinderen willen ervaren dat ze steeds meer kennen en kunnen. Zo groeit hun zelfvertrouwen. Het liefst willen ze beseffen dat ze zelf voor die successen hebben gezorgd. Hoe meer ze van die ervaringen opdoen, hoe meer ze leren op zichzelf te vertrouwen. Hun competentiegevoel groeit.

Belangrijke uitgangspunten hierbij:

 • We maken positieve opmerkingen over het werk en het gedrag van leerlingen wanneer dat gepast is
 • We laten onze leerlingen merken dat wij vertrouwen hebben in hun mogelijkheden
 • We hebben hoge, realistische verwachtingen
 • We zorgen ervoor dat onze leerlingen successen aan zichzelf kunnen toeschrijven
 • We laten leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces

Zo groeit het zelfvertrouwen, zo verbeteren de leerprestaties als vanzelf.

3. Zelfstandigheid

We stimuleren de kinderen om zelf oplossingsmethoden te zoeken. Ontdekkend leren en samenwerkend leren nemen we structureel in ons rooster op. We dragen zorg voor een balans tussen ondersteuning en uitdaging.

Zelfstandige werk- en leervormen bieden ons kansen om nog beter aan te sluiten bij de behoeftes van het kind. Kinderen willen graag actief bezig zijn. Onze hoge verwachtingen vertalen we in onderwijs op maat. We horen een kind graag zeggen: “Kijk eens wat ik kan!” Tijdens het zelfstandig werken en leren heeft de leerkracht uitgebreid de tijd om leerlingen te helpen die hulp nodig hebben.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • We geven de leerlingen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen
 • We leren de leerlingen zelfstandig problemen op te lossen
 • We voorzien ons zelfstandig werken en leren van structuur door te werken met dag- en weektaken
 • We bieden extra taken aan waardoor de leerlingen hun kennis verbreden
 • We creëren extra tijd voor leerlingen die meer instructie nodig hebben
 • We passen – indien nodig – de instructie aan, er volgt een andere uitleg/begeleiding of we gebruiken andere oefenmaterialen
 • We begeleiden de leerlingen in het plannen van het werk en we leren ze verantwoording te dragen voor hun eigen werk.